UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Aport przedsiębiorstwa

Istota

Aport to niepieniężny wkład do spółki. Jego przedmiotem może być np. nieruchomość, samochód, wierzytelność lub właśnie przedsiębiorstwo. Aportowanie do spółki przedsiębiorstwa (albo jego zorganizowanej części) stanowi najłatwiejszą i najszybszą formę transformacji. Sprawdza się szczególnie w sytuacjach, w których chce się szybko utworzyć w pełni funkcjonalną nową spółkę zależną lub wydzielić do innej spółki określoną część prowadzonej działalności. Wniesienia takiego aportu dokonać może zarówno spółka jak i przedsiębiorca indywidualny.

 

Kluczowe cechy

Do najważniejszych cech procesu aportowania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części można zaliczyć:

  • dostępność dla wszystkich spółek i przedsiębiorców indywidualnych,
  • brak obciążeń w zakresie PIT, CIT i VAT z tytułu przeniesienia składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  • szybka i odformalizowana procedura,
  • generalny brak następstwa prawnego (co do zasady konieczność przenoszenia umów, zobowiązań, decyzji, koncesji i zezwoleń administracyjnych),
  • pełne następstwo podatkowoprawne w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa przedsiębiorcy indywidualnego do spółki osobowej,
  • generalny brak kontroli ze strony sądu rejestrowego.