Aport przedsiębiorstwa

Istota

Aport to niepieniężny wkład do spółki. Jego przedmiotem może być np. nieruchomość, samochód, wierzytelność lub właśnie przedsiębiorstwo. Aportowanie do spółki przedsiębiorstwa (albo jego zorganizowanej części) stanowi najłatwiejszą i najszybszą formę transformacji. Sprawdza się szczególnie w sytuacjach, w których chce się szybko utworzyć w pełni funkcjonalną nową spółkę zależną lub wydzielić do innej spółki określoną część prowadzonej działalności. Wniesienia takiego aportu dokonać może zarówno spółka jak i przedsiębiorca indywidualny.

 

Kluczowe cechy

Do najważniejszych cech procesu aportowania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części można zaliczyć:

  • dostępność dla wszystkich spółek i przedsiębiorców indywidualnych,
  • brak obciążeń w zakresie PIT, CIT i VAT z tytułu przeniesienia składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  • szybka i odformalizowana procedura,
  • generalny brak następstwa prawnego (co do zasady konieczność przenoszenia umów, zobowiązań, decyzji, koncesji i zezwoleń administracyjnych),
  • pełne następstwo podatkowoprawne w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa przedsiębiorcy indywidualnego do spółki osobowej,
  • generalny brak kontroli ze strony sądu rejestrowego.
Wybierz pozycję: