Istota

Podział polega na tym, że spółka kapitałowa ulega podziałowi na dwie albo więcej spółek kapitałowych

Przepisy przewidują dwa rodzaje podziału:

Podział przez rozdzielenie polega na tym, że cały majątek jednej spółki (spółka dzielona) przenoszony jest na (1) spółki już istniejące (tzw. spółki przejmujące) albo na (2) spółki nowo zawiązane w toku podziału albo też (3) w części na spółki już istniejące i w części na spółki nowo zawiązane. Wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami wszystkich albo tylko niektórych spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązanych w toku podziału. Spółka dzielona ulega natomiast rozwiązaniu i traci swój byt prawny.

Podział przez wydzielenie polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na spółki już istniejące lub na spółki nowo zawiązane. Również w tym wariancie wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami wszystkich albo tylko niektórych spółek przejmujących lub nowo zawiązanych. Spółka dzielona nie ulega natomiast rozwiązaniu i nie traci swojego bytu prawnego.

Wybierz pozycję: