UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Istota

Połączenie polega na tym, że dwie lub więcej spółek ulega połączeniu w jedną spółkę.

Przepisy przewidują dwa rodzaje połączenia:

Inkorporacja (przejęcie) polega na tym, że cały majątek jednej lub kilku spółek (spółki przejmowane) przenoszony jest na inną, już istniejącą spółkę (spółka przejmująca). W tym wariancie w połączeniu uczestniczą więc co najmniej dwie spółki.  Wspólnicy spółki lub spółek przejmowanych z mocy prawa stają się wspólnikami spółki przejmującej.

Fuzja (zjednoczenie) polega na zawiązaniu nowej spółki, na którą przenoszony jest cały majątek innych spółek. W tym wariancie w połączeniu uczestniczą więc co najmniej trzy spółki. Wspólnicy spółek łączących się stają z mocy prawa wspólnikami nowo zawiązanej spółki.