UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Zakres zastosowania

Połączenie jest procedurą o stosunkowo szerokim zakresie zastosowania. Mogą w niej bowiem uczestniczyć wszystkie spółki handlowe i to w zasadzie w dowolnej konfiguracji. Łączyć się mogą spółki kapitałowe między sobą, spółki osobowe między sobą oraz spółki kapitałowe ze spółkami osobowymi.

Prawo zawiera jednak pewne istotne ograniczenie dotyczące spółek osobowych. Spółka osobowa nie może być spółką przejmującą inne spółki (w toku inkorporacji) albo spółką nowo zawiązaną (w toku fuzji). W konsekwencji spółka osobowa może brać udział w połączeniu jedynie jako spółka przejmowana przez spółkę kapitałową albo jako spółka łączącą się z inną spółką handlową poprzez zawiązanie nowej spółki kapitałowej.

Połączeniu nie może podlegać także spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku między wspólników. Oznacza to, że łączyć mogą się np. takie spółki będące w likwidacji, które znajdują się na etapie spłaty wierzycieli.

Nie jest również dopuszczalne łączenie spółki w upadłości. Spółką w upadłości jest spółka, wobec której wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości.  Wykluczone jest także łączenie się spółki, w odniesieniu do której oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie w tym zakresie z powodu tego, że jej majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania.