UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Istota

Przekształcenie spółki polega na tym, że zmienia ona swoją formę prawną, tzn. zmienia typ spółki, którym do tej pory była. Przekształcenie nie powoduje utraty podmiotowości prawnej (bytu prawnego). Dokonuje się ono bez rozwiązywania i likwidacji spółki podlegającej przekształceniu ani też bez zawiązywania nowej spółki. Spółka po przekształceniu jest tą samą spółką, którą była przed przekształceniem, tylko że w innej formie prawnej. Spółkę ulegającą przekształceniu nazywa się spółką przekształcaną, a spółkę po przekształceniu – spółką przekształconą.