UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Zakres zastosowania

Przekształcenie dostępne jest dla wszystkich typów spółek i praktycznie we wszystkich możliwych konfiguracjach. Każda spółka handlowa oraz spółka cywilna może się bowiem przekształcić w dowolną inną spółkę handlową. Wyłączone jest jedynie przekształcenie spółki handlowej w spółkę cywilną.

Przekształceniu nie może podlegać spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku między wspólników. Oznacza to, że przekształcane mogą być np. takie spółki będące w likwidacji, które znajdują się na etapie spłaty wierzycieli.

Nie jest również dopuszczalne przekształcanie spółki w upadłości. Spółką w upadłości jest spółka, wobec której wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości.  Wykluczone jest także przekształcanie spółki, w odniesieniu do której oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie w tym zakresie z powodu tego, że jej majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania.

Dodatkowo nie jest możliwe przekształcenie spółki akcyjnej, której kapitał zakładowy nie został pokryty w całości, w spółkę z o.o. Możliwe jest natomiast przekształcenie takiej spółki akcyjnej w spółkę osobową.