UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Co to jest komisja rewizyjna?

Spółki 24.07.2018

Komisja rewizyjna to organ kontroli powoływany w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Co do zasady powołanie komisji rewizyjnej jest dobrowolne. Jednakże w spółkach z o.o. w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 tys. zł, a powołanie komisji rewizyjnej albo rady nadzorczej jest obowiązkowe.

Kompetencje komisji rewizyjnej generalnie są wąskie. Dokonuje ona bowiem oceny dokumentów przygotowanych na coroczne zwyczajne zgromadzenie wspólników, tj.  sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy a także wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.  Z wyników tej oceny komisja rewizyjna składa zgromadzeniu wspólników coroczne pisemne sprawozdania. Jeżeli w spółce z o.o. nie ma powołanej rady nadzorczej, wówczas obowiązki komisji rewizyjnej mogą zostać rozszerzone.

Autor: Ewelina Rój

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Włodarczyk
radca prawny
Maciej Włodarczyk