UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Co to jest plan połączenia?

Transformacje 18.07.2018

Plan połączenia jest dokumentem określającym szczegóły połączenia spółek. Jego sporządzenie jest jedną z pierwszych czynności przygotowawczych procesu połączenia. Zawiera on m.in. wskazanie spółek biorących udział w połączeniu, określenie stosunku wymiany udziałów lub akcji spółek podlegających połączeniu lub spółki przejmowanych w toku połączenia a także określenie praw i korzyści przyzwanych wspólnikom,  członkom organów lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Autor: Ewelina Rój

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski