UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Co to jest sukcesja uniwersalna przy łączeniu się spółek?

Transformacje 17.05.2018

Zasada sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków następująca przy połączeniu się spółek polega na tym, że z dniem połączenia spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się.

Ponadto na spółkę przejmującą (nowo zawiązaną) przechodzą zasadniczo wszelkie zezwolenia, koncesje i ulgi, przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się, o ile ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi nie stanowi inaczej.

Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.

Autor: Aleksandra Smereczniak

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Włodarczyk
radca prawny
Maciej Włodarczyk