UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Co to jest świadectwo założycielskie?

Spółki 03.09.2018

Świadectwo założycielskie to dokument, który może być wydany przez spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną w celu wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki. Wydaje się je najczęściej założycielom spółki, ale także innym osobom świadczącym usługi przy powstaniu spółki np. księgowym, prawnikom.

Świadectwo założycielskie daje prawo do uczestniczenia w zysku spółki w granicach ustalonych w statucie. Jego ważność jest jednak ograniczona czasowo – może być wydane na okres maksymalnie 10 lat od zarejestrowania spółki.

Świadectwo założycielskie jest imienne, tzn. musi określać osobę uprawnioną (nie może być wydane na dowolnego okaziciela).

Autor: Małgorzata Firlus

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski