Co to jest uchwała dotycząca dalszego istnienia spółki?

Spółki 06.07.2018

Uchwała dotycząca dalszego istnienia spółki jest uchwałą, którą obowiązkowo trzeba podjąć w spółce kapitałowej (z o.o. lub akcyjnej), jeżeli sytuacja finansowana spółki jest zła.

Uchwała taka musi zostać podjęta niezwłocznie, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykazuje stratę, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/2 kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością albo 1/3 kapitału zakładowego w spółce akcyjnej.

Zamiast uchwały o dalszym istnieniu spółki, zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) może powziąć uchwałę o rozwiązaniu spółki (taka jednak uchwała musi być stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza).

Potrzebę powzięcia uchwały o dalszym istnieniu spółki kapitałowej stwierdza zarząd spółki, który w tym celu zwołuje zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością albo walne zgromadzenie w spółce akcyjnej. W przypadku zaniechania temu obowiązkowi, zarząd naraża się na odpowiedzialność organizacyjną, odszkodowawczą oraz karną.

Autor: Ewelina Rój

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/06. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: