Czy do przekształcenia spółki jawnej niezbędny jest akt notarialny?

Spółki 21.09.2018

Tak.

Plan przekształcenia spółki jawnej może być co prawda sporządzony w zwykłej formie pisemnej. Jednak uchwała wspólników o przekształceniu spółki jawnej powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

Ponadto, jeżeli do zawarcia umowy spółki, w którą ma zostać przekształcona spółka jawna niezbędna jest forma aktu notarialnego, to również ten dokument powinien zostać sporządzony w kancelarii notarialnej.

Autor: Jakub Kowalczyk, radca prawny

Szybki kontakt
z ekspertem
Jakub Kowalczyk
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/02. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: