UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy dokument akcji powinien zawierać pieczęć spółki?

Spółki 15.05.2018

Nie, nie ma takiej konieczności.

Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać: firmę, siedzibę i adres spółki, oznaczenie sądu rejestrowego i numer KRS, datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji, wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji a także wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych oraz  ograniczenia co do rozporządzania akcją i  postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

Autor: Jakub Kowalczyk, radca prawny

Szybki kontakt
z ekspertem
Jakub Kowalczyk
radca prawny
Jakub Kowalczyk