UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy intercyzę (małżeńską umowę majątkową) zgłasza się do KRS?

Spółki 26.09.2018

Tak.

Zgłoszenie intercyzy dotyczy wspólników handlowych spółki osobowej (tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej) za wyjątkiem akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej . Zgłoszenia może dokonać zarówno wspólnik jak i jego małżonek.

Wpis dotyczy tylko wskazanych wyżej wspólników spółek osobowych, ponieważ ci wspólnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółek. Oznacza to, że w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika. Egzekucja ta może objąć także majątek wspólnego wspólnika i jego małżonka.

Jeżeli wspólnik posiada rozdzielność majątkową z małżonkiem, to małżonek wspólnika może bronić się przed egzekucją z majątku wspólnego. Taka obrona jest jednak możliwa tylko wtedy, gdy wierzyciel spółki wiedział o intercyzie. I temu właśnie służy wpis intercyzy do KRS. Krajowy Rejestr Sądowy jest bowiem jawny, a dane w nim zawarte są powszechnie dostępne. Oznacza to, że nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisu w rejestrze.

Zatem wpisanie intercyzy do KRS spowoduje, że wierzyciel spółki osobowej będzie mógł dokonać egzekucji wyłącznie z majątku osobistego wspólnika.

Autor: Małgorzata Firlus

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski