Czy intercyzę (małżeńską umowę majątkową) zgłasza się do KRS?

Spółki 26.09.2018

Tak.

Zgłoszenie intercyzy dotyczy wspólników handlowych spółki osobowej (tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej) za wyjątkiem akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej . Zgłoszenia może dokonać zarówno wspólnik jak i jego małżonek.

Wpis dotyczy tylko wskazanych wyżej wspólników spółek osobowych, ponieważ ci wspólnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółek. Oznacza to, że w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika. Egzekucja ta może objąć także majątek wspólnego wspólnika i jego małżonka.

Jeżeli wspólnik posiada rozdzielność majątkową z małżonkiem, to małżonek wspólnika może bronić się przed egzekucją z majątku wspólnego. Taka obrona jest jednak możliwa tylko wtedy, gdy wierzyciel spółki wiedział o intercyzie. I temu właśnie służy wpis intercyzy do KRS. Krajowy Rejestr Sądowy jest bowiem jawny, a dane w nim zawarte są powszechnie dostępne. Oznacza to, że nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisu w rejestrze.

Zatem wpisanie intercyzy do KRS spowoduje, że wierzyciel spółki osobowej będzie mógł dokonać egzekucji wyłącznie z majątku osobistego wspólnika.

Autor: Małgorzata Firlus

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/02. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: