UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy każdy plan połączenia spółek podlega badaniu biegłego?

Transformacje 21.02.2018

Nie.

W przypadku łączenia się spółek kapitałowych nie wymaga się badania planu połączenia przez biegłego, gdy wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili na to zgodę.

Nie wymaga się opinii biegłego również, gdy łączą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a ich liczba nie przekracza dziesięciu. Jednocześnie żaden wspólnik nie może zgłosić sprzeciwu w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego.

W przypadku łączenia się spółek z udziałem spółek osobowych zasadą jest brak obowiązku poddania planu połączenia badaniu przez biegłego. Plan połączenia z udziałem spółek osobowych podlega jednak badaniu, gdy zażąda tego jeden ze wspólników w terminie 7 dni od powiadomienia go przez spółkę o zamiarze połączenia

Natomiast jeżeli w połączeniu uczestniczy spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna, plan połączenia zawsze podlega badaniu.

Autor: Ewelina Rój

Szybki kontakt
z ekspertem
Jakub Kowalczyk
radca prawny
Jakub Kowalczyk