Czy można dokonać darowizny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółki 17.08.2018

Tak.

Przepisy przewidują możliwość dokonania darowizny całego udziału lub jego części. Darowizna może być dokonana na rzecz każdej osoby, w tym również członka rodziny lub innego wspólnika.

Umowa darowizny udziału w sp. z o.o. powinna być dokonana w formie aktu notarialnego. Dopuszcza się jednak dokonanie darowizny w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod warunkiem, że świadczenie zostało spełnione.

Warto pamiętać, że umowa spółki może przewidywać ograniczenia zbycia udziału (np. wymóg uzyskania zgody spółki).

O dokonanej darowiźnie należy powiadomić spółkę. Jeżeli nabywca posiada co najmniej 10% kapitału zakładowego, należy ten fakt również zgłosić do KRS.

Autor: Małgorzata Firlus

Szybki kontakt
z ekspertem
Jakub Kowalczyk
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/04. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: