Czy można wnioskować, żeby sąd dokonał wpisu przekształcenia w konkretnym dniu?

Transformacje 02.01.2018

Tak.

Podmiot który występuje o rejestrację przekształcenia przedsiębiorcy lub spółki może wskazać we wniosku konkretny dzień, w którym sąd miałby dokonać rejestracji przekształcenia w KRS. Potocznie jest to tzw. wpis celowany.

Należy jednak pamiętać, że możliwość taka nie wynika z przepisów prawa, ale z ukształtowanej praktyki. Oznacza to, że pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku zależy od dobrej woli sądu i nie jest jego obowiązkiem.

Sądy z reguły w takiej sytuacji dokonują wpisu zgodnie ze złożonym wnioskiem. Oczywiście wniosek o rejestrację przekształcenia powinien zostać złożony odpowiednio wcześniej, tak by sąd rejestrowy dysponował czasem potrzebnym do jego rozpoznania.

Autor: Jakub Kowalczyk, radca prawny

Szybki kontakt
z ekspertem
Jakub Kowalczyk
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/06. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: