UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy można wyłączyć prawo wypowiedzenia spółki osobowej zawartej na czas nieoznaczony?

Spółki 19.03.2018

Zasadniczo nie.

Prawo wypowiedzenia spółki ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Dlatego też nie można wyłączyć tego uprawnienia w umowie spółki. Jeżeli jednak taki zapis znalazłyby się w umowie, byłby on dotknięty nieważnością.

Nieco inaczej jest jednak w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej. Jej statut zasadniczo w ogóle nie może być wypowiedziany. Zasadę tę można zmodyfikować w statucie, wprowadzając możliwość jego wypowiedzenia przez komplementariusza. Akcjonariuszowi natomiast nigdy nie przysługuje prawo do wypowiedzenia statutu spółki komandytowo-akcyjnej.

Autor: Ewelina Rój

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski