Czy numer KRS spółki przekształcanej zostaje przeniesiony na spółkę przekształconą?

Transformacje 22.12.2017

Nie.

W przypadku zmiany formy prawnej spółki wskutek dokonanego przekształcenia, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostaje wpisany nowy podmiot (spółka przekształcona), któremu zostaje nadany nowy numer KRS.

Co warte jednak podkreślenia, na skutek przekształcenia numery NIP i REGON spółki nie ulegają zmianie.

Autor: Anna Andrałojć

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/06. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: