Czy ogłoszenie upadłości wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej stanowi przyczynę jej rozwiązania?

Spółki 07.10.2019

To zależy od tego, którego wspólnika dotyczy upadłość.

Przyczyną rozwiązania spółki komandytowo-akcyjnej stanowi jest wyłącznie ogłoszenie upadłości jedynego komplementariusza takiej spółki i to wówczas, gdy jej statut nie przewiduje odmiennego rozwiązania.

Nie stanowi więc przyczyny rozwiązania spółki komandytowo-akcyjnej ogłoszenie upadłości jednego z kilku komplementariuszu albo ogłoszenie upadłości akcjonariusza.

Autor: Maciej Pniewski, radca prawny

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/01. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: