UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy po przekształceniu przedsiębiorcy spółka może opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej sprzed przekształcenia?

Transformacje 16.07.2018

Tak.

Zgodnie z zasadą kontynuacji obowiązującą przy przekształceniu, spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorcy jest także kontynuatorem praw i obowiązków dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne. Spółka powstała z przekształcenia zachowuje zatem również prawo do opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej obowiązującej przedsiębiorcę przekształcanego, o ile w międzyczasie nie wystąpiły okoliczności istotne z punktu widzenia zmian ryzyka wypadkowego w miejscu pracy.

Autor: Jakub Kowalczyk, radca prawny

Szybki kontakt
z ekspertem
Jakub Kowalczyk
radca prawny
Jakub Kowalczyk