UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy po przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę kapitałową należy założyć nowe rachunki bankowe?

Transformacje 12.04.2018

Nie.

Zgodnie z zasadą kontynuacji obowiązującą przy przekształceniu, spółce powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy przysługują wszystkie prawa i obowiązki tego przedsiębiorcy. Dotyczy to również praw i obowiązków wynikających z zawartej przez przedsiębiorcę z bankiem umowy o prowadzenie rachunku bankowego. Oznacza to, że po przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę, należy poinformować o tym fakcie bank i – przedkładając aktualny odpis z KRS oraz umowę spółki – zaktualizować dane posiadacza rachunku bankowego.

Autor: Jakub Kowalczyk, radca prawny

Szybki kontakt
z ekspertem
Jakub Kowalczyk
radca prawny
Jakub Kowalczyk