UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy spółka komandytowa może emitować obligacje?

Spółki 25.08.2014

Nie, takie rozwiązanie nie jest możliwe.

Obligacje to papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Takie papiery wartościowe mogą być wydawane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które posiadają osobowość prawną (tj. przez spółki akcyjne i spółki z o.o.), a także spółki komandytowo-akcyjne.

Do tego grona nie zaliczają się jednak spółki komandytowe ani spółki jawne, czy partnerskie.25

Autor: Maciej Pniewski, radca prawny

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski