Czy spółka zależna może nabyć udziały spółki dominującej?

Spółki 27.07.2018

Nie.

Spółka zależna nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw udziałów spółki dominującej.

Autor: Jakub Kowalczyk, radca prawny

Szybki kontakt
z ekspertem
Jakub Kowalczyk
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/06. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: