UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy udziały w zyskach spółki osobowej muszą być proporcjonalne do wkładów?

Spółki 29.07.2014

Nie.

W spółkach osobowych wartość wkładów nie musi się przekładać na udział w zyskach spółki. Wspólnicy mają w tym zakresie szeroką swobodę i mogą w umowie spółki (lub uchwale wspólników, jeżeli umowa spółki na to zezwala) określić udziały w zyskach spółki niezależnie od wartości wkładów.

Należy jednak pamiętać, że duża dysproporcja między wartością wkładów a wysokością udziałów w zyskach spółki może budzić zastrzeżenia organów podatkowych. Stoją one bowiem na stanowisku, że taka dysproporcja – jeżeli nie jest uzasadniona – uprawnia je do szacowania dochodów poszczególnych wspólników.

Autor:

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski