UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej można uczestniczyć przez pełnomocnika?

Spółki 28.09.2018

Tak.

Akcjonariusz może uczestniczyć na walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. W ten sam sposób może również wykonywać prawo głosu. Nie ma przy tym przeszkód by w walnym zgromadzeniu jednocześnie uczestniczyli akcjonariusz i pełnomocnik.

Akcjonariusz może powołać kilku pełnomocników. Istnieje również możliwość, aby kilku akcjonariuszy udzieliło pełnomocnictwa tej samej osobie. W takiej sytuacji pełnomocnik także może głosować odmiennie z poszczególnych akcji posiadanych przez mocodawców.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Co do zasady pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza. Jednakże pełnomocnictwo może modyfikować status pełnomocnika w zakresie jego praw.

Autor: Małgorzata Firlus

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Włodarczyk
radca prawny
Maciej Włodarczyk