UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy wierzyciel osobisty wspólnika spółki cywilnej może wypowiedzieć za niego umowę spółki?

Spółki 26.07.2018

Tak.

W pewnej sytuacji wierzyciel osobisty wspólnika spółki cywilnej może wypowiedzieć za niego umowę spółki cywilnej. Może to nastąpić, jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeprowadzona została bezskuteczna egzekucja z ruchomości wspólnika będącego dłużnikiem, a wierzyciel uzyskał zajęcie praw przysługujących wspólnikowi na wypadek jego wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania.

Wypowiedzenie może nastąpić na trzy miesiące naprzód, chyba że umowa spółki cywilnej przewiduje krótszy termin wypowiedzenia.

Autor: Aleksandra Smereczniak

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Włodarczyk
radca prawny
Maciej Włodarczyk