Czy wierzyciel spółki z o.o. może sprzeciwić się obniżeniu jej kapitału zakładowego?

Spółki 29.06.2018

Tak.

O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego spółki z o. o. zarząd tej spółki musi niezwłocznie ogłosić. W ogłoszeniu tym wzywa się wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili sprzeciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłosili, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.

Autor: Jakub Kowalczyk, radca prawny

Szybki kontakt
z ekspertem
Jakub Kowalczyk
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/06. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: