UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy wspólnicy spółki osobowej przekształcanej w inną spółkę odpowiadają po przekształceniu za zobowiązania przekształcanej spółki powstałe przed dniem przekształcenia?

Transformacje 22.05.2018

Tak.

Wspólnicy spółki osobowej przekształcanej w inna spółkę odpowiadają po przekształceniu za zobowiązania spółki przekształcanej powstałe przed dniem przekształcenia na dotychczasowych zasadach przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. W przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową odpowiedzialność tę ponoszą solidarnie ze spółką kapitałową powstałą w toku przekształcenia.

Autor: Aleksandra Smereczniak

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Włodarczyk
radca prawny
Maciej Włodarczyk