Czy wspólnik spółki z o. o. ma obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Spółki 20.06.2018

Tak, ale tylko w spółce jednoosobowej.

Wynika to z faktu, że przepisy prawa traktują wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. To powoduje, że taki wspólnik podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu tak jak wspólnicy spółek jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Autor: Aleksandra Smereczniak

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/06. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: