UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy zmiana umowy spółki może polegać na uchyleniu całej dotychczasowej jej treści i uchwaleniu całej nowej treści?

Spółki 08.02.2018

Tak, jest to możliwe.

Zmiana tego rodzaju nie wymaga uchwalenia  tekstu jednolitego umowy spółki. Rejestracja takiej zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego jest równoznaczna ze złożeniem tekstu jednolitego umowy spółki.

Co więcej w formularzu składanym do Krajowego Rejestru Sądowego wystarczy w odpowiedniej rubryce wskazać, że nastąpiła zmiana umowy spółki przez uchylenie dotychczasowego tekstu umowy i uchwalenie nowej treści umowy. Takie określenie zmiany nie będzie już wymagało wymieniania, które postanowienia zostały zmienione lub uchylone.

Nie zwalnia to jednak wnioskodawcy z obowiązku wskazania we wniosku tych postanowień umowy, które uległy zmianie a zawierają dane obligatoryjnie ujawniane w rejestrze (m.in. firma spółki, wysokość kapitału zakładowego).

Autor: Ewelina Rój

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Włodarczyk
radca prawny
Maciej Włodarczyk