UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy zmiana umowy spółki osobowej wymaga zgody wszystkich wspólników?

Spółki 10.07.2018

Co do zasady tak (zgodnie z zasadą jednomyślności).

Umowa spółki może jednak stanowić, że zmiana umowy spółki osobowej nie będzie wymagała zgody wszystkich wspólników, a na przykład jedynie zgody większości.

W spółce komandytowo-akcyjnej znajdzie natomiast zastosowanie regulacja szczególna. Zgodnie z nią, aby zmienić statut tej spółki, wymaga się zgody wszystkich komplementariuszy pod rygorem nieważności na podjęcie takowej uchwały przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółki. Uchwała natomiast co do zasady zapada większością 3/4 głosów (chyba, że statut przewiduje surowsze wymagania).

Autor: Ewelina Rój

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Włodarczyk
radca prawny
Maciej Włodarczyk