Kto jest uprawniony do dywidendy w spółce z o.o.?

Spółki 24.08.2018

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, to uprawnionymi do dywidendy są wspólnicy spółki, którzy posiadali udziały w spółce z o.o. w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Jest to tzw. dzień dywidendy.

W umowie spółki można jednak upoważnić zgromadzenie wspólników do określenia innego dnia dywidendy. Dzień dywidendy może być w takim przypadku wyznaczony  w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi dnia dywidendy, przyjmuje się że tym dniem jest dzień podjęcia uchwały o podziale zysku.

Sporne natomiast jest to, czy sama umowa spółki może bezpośrednio wskazywać konkretny dzień dywidendy.

 

Autor: Ewelina Rój

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/04. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: