UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Kto może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej?

Spółki 27.08.2018

W walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej prawo uczestniczenia mają przede wszystkim akcjonariusze spółki. Mogą oni także głosować z przysługujących im akcji przy podejmowaniu uchwał.

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej posiadają niekiedy także członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej. Jest tak, gdy przedmiotem walnego zgromadzenia jest udzielenie tym osobom absolutorium za ostatni rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. Dotyczy to także byłych członków zarządu i rady nadzorczej. Osoby te, jeżeli nie są akcjonariuszami, nie mogą oczywiście głosować na walnym zgromadzeniu.

W walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej mają prawo uczestniczyć również inne osoby, które zostały zaproszone przez organ zwołujący lub które zostały zaproszone na salę obrad przez przewodniczącego, np. biegli rewidenci lub doradcy prawni.

Autor: Ewelina Rój

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Włodarczyk
radca prawny
Maciej Włodarczyk