UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Kto może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie w spółce akcyjnej?

Spółki 03.10.2018

Zwyczajne walne zgromadzenie w spółce akcyjnej odbywa się co roku w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zasadą jest, że zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd spółki.

Wyjątkowo jednak zwyczajne walne zgromadzenie może zwołać rada nadzorcza lub inne osoby do tego uprawnione w statucie spółki. Taka sytuacja ma miejsce, gdy zarząd nie wywiąże się ze swoich obowiązku i nie zwoła zwyczajnego walnego zgromadzenia w powyżej wskazanym terminie lub innym terminie określonym w statucie spółki.

Autor: Ewelina Rój

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Włodarczyk
radca prawny
Maciej Włodarczyk