Kto płaci podatek VAT należny za ostatni okres rozliczeniowy przed przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę?

Transformacje 07.08.2018

Obowiązek zapłaty podatku VAT należnego za ostatni okres rozliczeniowy przed przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę spoczywa na przedsiębiorcy przekształcanym.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w Ordynacji podatkowej, spółka kapitałowa powstała z przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego wstępuje wyłącznie w przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a nie jego obowiązki. W związku z tym obowiązek zapłaty podatku za ostatni okres przed przekształceniem w spółkę pozostaje po stronie osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą przekształcanym.

Autor: Jakub Kowalczyk, radca prawny

Szybki kontakt
z ekspertem
Jakub Kowalczyk
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/04. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: