UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy można kompensować dochody i straty podatkowe z kilku spółek komandytowych?

Spółki 09.07.2014

Tak i to w dodatku na bieżąco.

Możliwość taka wynika z faktu, że podatek dochodowy od zysków osiąganych przez spółki komandytowe płacą nie same spółki, lecz ich wspólnicy. Przychody i koszty uzyskania przychodów „osiągane” przez spółki komandytowe przypisywane są na gruncie podatkowym ich wspólnikom, ponieważ to oni są podatnikami, a nie spółki. Od ustalonych w ten sposób dochodów wspólnicy płacą na bieżąco zaliczki na podatek dochodowy.

Taka konstrukcja pozwala łączyć wspólnikom przychody i koszty uzyskania przychodów z kilku spółek komandytowych i to niezależnie od ich wyników. Dzięki temu wspólnik może połączyć przychody i koszty uzyskania przychodów ze spółki osiągającej dochód i spółki osiągającej stratę i w ten sposób zoptymalizować bieżące rozliczenia podatkowe.

Co bardzo ważne, powyższe zasady obowiązują także w odniesieniu do spółek cywilnych, jawnych i partnerskich i to także wówczas, gdy jest się wspólnikiem różnych spółek osobowych.

Autor:

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski