Od kiedy skuteczna jest uchwała o odwołaniu członka zarządu?

Spółki 31.07.2018

Uchwała o odwołaniu członka zarządu jest skuteczna natychmiast z chwilą jej podjęcia. Uchwała może jednak wskazywać inny, przyszły termin. Bez znaczenia dla skuteczności odwołania jest moment dowiedzenia się członka zarządu o swoim odwołaniu oraz chwila wykreślenia osoby odwołanego członka zarządu z KRS.

Autor: Jakub Kowalczyk, radca prawny

Szybki kontakt
z ekspertem
Jakub Kowalczyk
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/06. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: