Od którego momentu nazwa spółki z o.o. powinna zawierać dopisek „w likwidacji”?

Spółki 05.09.2018

Nazwą z dodatkiem „w likwidacji” spółka  z o.o. powinna posługiwać się od momentu otwarcia likwidacji. Otwarcie likwidacji następuje z dniem zaistnienia przyczyny rozwiązania spółki, np. uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd albo powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki.

Autor: Aleksandra Smereczniak

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Włodarczyk
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/06. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: