UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Jakie podatki należy zapłacić przy zakładaniu spółki?

Spółki 10.07.2014

Zakładając spółkę należy przede wszystkim zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 0,5% od wartości wkładów do spółki osobowej lub od wartości kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Podatek ten generalnie płaci spółka. Jedynie w przypadku zakładania spółki cywilnej, obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na wspólnikach. Jeżeli umowa spółki ma formę akty notarialnego, to podatek od czynności cywilnoprawnych pobiera notariusz jako płatnik tego podatku.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli do spółki wnoszony jest wkład niepieniężny (aport), to może się pojawić obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku dochodowego (ten ostatni tylko w przypadku dokonywania aportu do spółki kapitałowej).

Autor:

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski