UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy spółkę cywilną można przekształcić w inną spółkę?

Transformacje 23.06.2014

Tak.

Spółkę cywilną można przekształcić w każda spółkę handlową – zarówno osobową (jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną) jak i kapitałową (spółkę z o.o. i akcyjną).

Warto mieć na uwadze, że przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną ma charakter uproszczony i odformalizowany. Przekształcenie spółki cywilnej w inne spółki handlowe odbywa się natomiast na ogólnych zasadach przekształcania spółek i co do zasady jest procesem dość sformalizowanym.

Autor:

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski