UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

W jaki sposób można zmienić proporcje udziału wspólników w zyskach spółki osobowej?

Spółki 27.06.2014

Proporcje udziału wspólników w zyskach spółki osobowej (cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) można zmodyfikować poprzez zmianę umowę spółki, a w pewnych sytuacjach także poprzez zwykłą uchwałę wspólników.

Proporcje udziału wspólników w zyskach spółki osobowej generalnie wynikają z przepisów prawa (co w praktyce jest rzadkością) albo z umowy spółki (co jest regułą). W takich przypadkach zmiana tych proporcji wymaga zmiany umowy spółki. Trzeba bowiem do umowy spółki wprowadzić zasady odmienne od ustawowych albo zasady odmienne od dotąd zapisanych w umowie spółki.

Przyjmuje się jednak, że proporcje udziału wspólników w zyskach spółki osobowej mogą być modyfikowane także poprzez zwykłą uchwałę wspólników (niebędącą zmianą umowy spółki), jeżeli taką możliwość przewidziano w umowie spółki. Takie rozwiązanie pozwala regulować zasady podziału zysku w sposób szybszy i tańszy (bo niewymagający rejestracji w KRS), jak zmiana umowy spółki).

Autor:

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski