UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy sprawozdanie finansowe spółki składa się do urzędu skarbowego?

Spółki 16.07.2014

Tak.

Spółki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej to sprawozdanie. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy spółek, których sprawozdania finansowe zwolnione są z obowiązku badania. Obowiązek ten powinien zostać spełniony w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania.

W przypadku spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego (większość spółek osobowych) sprawozdanie finansowe spółki (wraz z ewentualnym raportem z jego badania przez biegłego) składa do urzędu skarbowego jeden z jej wspólników zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących właściwości organów podatkowych.

Autor:

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski