UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

W jakiej formie powinna być zawarta umowa między spółką z o.o. a jej jedynym wspólnikiem?

Spółki 13.08.2018

W przypadku, gdy wszystkie udziały w spółce z o.o. przysługują tylko jednemu wspólnikowi albo jednemu wspólnikowi i spółce, wówczas umowa między spółką a takim wspólnikiem co do zasady powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Jeżeli jedyny wspólnik spółki z o.o. jest zarazem jedynym członkiem jej zarządu, wówczas umowa między nim a spółką powinna pod rygorem nieważności mieć formę aktu notarialnego.

Autor: Aleksandra Smereczniak

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Włodarczyk
radca prawny
Maciej Włodarczyk