UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Spółka akcyjna

Dla kogo?

Spółka akcyjna to najbardziej zaawansowana spółka spośród wszystkich rodzajów spółek. Nadaje się doskonale do prowadzenia bardzo dużych przedsiębiorstw nastawionych na pozyskiwanie wielu zewnętrznych inwestorów, w szczególności inwestorów giełdowych. Podobnie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czasami jest formą wprost wymaganą przez przepisy prawa dla pewnych rodzajów działalności.

 

Kluczowe cechy

 • konieczność zebrania kapitału o wartości co najmniej 100.000 zł,
 • dwukrotne ekonomiczne opodatkowanie dochodu uzyskiwanego za pośrednictwem spółki przez osoby fizyczne – najpierw podatek dochodowy (CIT) od zarobionych zysków płaci spółka, a następnie – w przypadku wypłaty tych zysków – podatek dochodowy (PIT) od otrzymanych kwot płacą także akcjonariusze,
 • wyłączenie osobistej odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania niewypłacalnej spółki,
 • posiadanie przez spółkę własnego majątku i zdolność spółki do zawierania umów,
 • możliwość założenia spółki przez jednego akcjonariusza, w tym przez inną spółkę (wyjątek – jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sama nie może założyć spółki akcyjnej),
 • ograniczona swoboda w formułowaniu treści statutu spółki,
 • spółka jest zarządzana i reprezentowana przez zarząd (w skład którego mogą jednak wchodzić akcjonariusze),
 • obowiązek powołania rady nadzorczej do kontroli działalności spółki,
 • co do zasady powiazanie siły głosów i udziału w zyskach akcjonariuszy z wartością ich wkładów,
 • prowadzenie pełnej księgowości,
 • brak możliwości swobodnego dysponowania zyskiem spółki.

 

Powstanie spółki

Do powstania spółki akcyjnej konieczne jest przyjęcie statutu spółki, objęcie akcji, wniesienie określonej przez prawo minimalnej części wkładów, ustanowienie zarządu i rady nadzorczej oraz zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Statut spółki akcyjnej musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Spółka akcyjna może także powstać z przekształcenia innej spółki lub przedsiębiorcy jednoosobowego.