Spółka akcyjna

Dla kogo?

Spółka akcyjna to najbardziej zaawansowana spółka spośród wszystkich rodzajów spółek. Nadaje się doskonale do prowadzenia bardzo dużych przedsiębiorstw nastawionych na pozyskiwanie wielu zewnętrznych inwestorów, w szczególności inwestorów giełdowych. Podobnie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czasami jest formą wprost wymaganą przez przepisy prawa dla pewnych rodzajów działalności.

 

Kluczowe cechy

 • konieczność zebrania kapitału o wartości co najmniej 100.000 zł,
 • dwukrotne ekonomiczne opodatkowanie dochodu uzyskiwanego za pośrednictwem spółki przez osoby fizyczne – najpierw podatek dochodowy (CIT) od zarobionych zysków płaci spółka, a następnie – w przypadku wypłaty tych zysków – podatek dochodowy (PIT) od otrzymanych kwot płacą także akcjonariusze,
 • wyłączenie osobistej odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania niewypłacalnej spółki,
 • posiadanie przez spółkę własnego majątku i zdolność spółki do zawierania umów,
 • możliwość założenia spółki przez jednego akcjonariusza, w tym przez inną spółkę (wyjątek – jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sama nie może założyć spółki akcyjnej),
 • ograniczona swoboda w formułowaniu treści statutu spółki,
 • spółka jest zarządzana i reprezentowana przez zarząd (w skład którego mogą jednak wchodzić akcjonariusze),
 • obowiązek powołania rady nadzorczej do kontroli działalności spółki,
 • co do zasady powiazanie siły głosów i udziału w zyskach akcjonariuszy z wartością ich wkładów,
 • prowadzenie pełnej księgowości,
 • brak możliwości swobodnego dysponowania zyskiem spółki.

 

Powstanie spółki

Do powstania spółki akcyjnej konieczne jest przyjęcie statutu spółki, objęcie akcji, wniesienie określonej przez prawo minimalnej części wkładów, ustanowienie zarządu i rady nadzorczej oraz zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Statut spółki akcyjnej musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Spółka akcyjna może także powstać z przekształcenia innej spółki lub przedsiębiorcy jednoosobowego.

Wybierz pozycję: