UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Transformacje

Możliwości transformacji spółki

Spółka akcyjna posiada bardzo szerokie możliwości transformacji. Może ona brać udział w połączeniu i podziale, zostać przekształcona w inną spółkę, a także uczestniczyć w transakcji aportowania przedsiębiorstwa.

Spółka akcyjna może połączyć się z każdą inną spółką handlową, zarówno osobową jak i kapitałową. Może ona być przy tym zarówno spółką przejmowaną w toku połączenia, jak również spółką, która przejmuje inną spółkę a także spółką nowo zawiązaną w toku połączenia. Brak więc jest w tym zakresie ograniczeń charakterystycznych dla handlowych spółek osobowych.

Spółka akcyjna może również brać udział w procesie podziału. Spółkę akcyjną można podzielić na inne spółki kapitałowe już istniejące lub nowo zawiązane w następstwie czego przestaje ona istnieć (tzw. podział przez rozdzielenie). Można także wydzielić z niej część majątku na inną spółkę kapitałową już istniejącą lub nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie). Spółka akcyjna może również być również spółką, na którą przenoszony jest majątek dzielonej spółki kapitałowej.

Spółka akcyjna może zostać przekształcona w każdą inną spółkę handlową, bez znaczenia czy osobową, czy też kapitałową. Co istotne, każdą spółkę handlową można przekształcić w spółkę akcyjną.

Spółka akcyjna może uczestniczyć w aportowaniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Może ona być zarówno podmiotem wnoszącym taki aport, jak też spółką, do której taki aport jest wnoszony.