UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Spółka cywilna

Dla kogo?

Spółka cywilna tak naprawdę nie jest podmiotem prawa lecz jedynie umową zawartą między jej wspólnikami. W obrocie prawnym formalnie występuje więc nie spółka, lecz jej wspólnicy. Jest to najprostsza forma integracji biznesowej. Przeznaczona jest dla małych biznesów, które nie wiążą się z ryzykiem gospodarczym i są prowadzone przez ufających sobie wspólników.

 

Kluczowe cechy:

  • brak podmiotowości prawnej – majątek należy do wspólników na zasadzie współwłasności, wspólnicy są też stroną umów i to oni nabywają prawa oraz zaciągają zobowiązania,
  • brak wymogu wniesienia minimalnego kapitału założycielskiego,
  • jednokrotne opodatkowanie dochodu uzyskiwanego w ramach spółki,
  • spółka jest zarządzana i reprezentowana bezpośrednio przez wspólników,
  • elastyczność przy określaniu siły głosów i udziału w zyskach,
  • możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości,
  • możliwość swobodnego dysponowania zyskiem uzyskanym w ramach spółki,
  • możliwość ograniczenia wysokości składek wpłacanych do ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej,
  • pełna odpowiedzialność każdego ze wspólników za zobowiązania zaciągnięte w ramach spółki.

 

Powstanie spółki

Do powstania stosunku spółki cywilnej konieczne jest wyłącznie zawarcie umowy spółki (nie jest potrzebna jakakolwiek rejestracja). Umowa taka powinna być zawarta na piśmie, ale nawet przy formie ustnej dochodzi do zawiązania stosunku spółki. Osoby fizyczne chcące zawrzeć umowę spółki cywilnej powinny posiadać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ze wskazaniem prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej.