UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Transformacje

Możliwości transformacji spółki

Spółka cywilna posiada stosunkowo wąskie możliwości transformacji. W zasadzie może ona jedynie zostać przekształcona w inną spółkę, a także uczestniczyć w transakcji aportowania przedsiębiorstwa.

Spółka cywilna nie może połączyć się z żadną inną spółką handlową ani też nie może być podzielona.

Spółka cywilna może natomiast zostać przekształcona w spółkę handlową – zarówno osobową jak i kapitałową. Spółki handlowej nie można natomiast przekształcić w spółkę cywilną.

Spółka cywilna może uczestniczyć w aportowaniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wspólnicy spółki cywilnej mogą wnieść wspólnie prowadzone przedsiębiorstwo do innej spółki, a przedsiębiorstwo innego podmiotu może być wniesione jako aport do spółki cywilnej.