UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Spółka jawna

Dla kogo?

Spółka jawna jest bardzo prostą i elastyczną w codziennym funkcjonowaniu spółką osobową. Nadaje się idealnie dla prowadzenia średnich rozmiarów działalności gospodarczej pozbawionej większego ryzyka. Przeznaczona jest przede wszystkim dla osób tworzących niewielkie grono zaufanych i wzajemnie rozumiejących się wspólników.

 

Kluczowe cechy

  • brak wymogu wniesienia minimalnego kapitału założycielskiego,
  • możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości,
  • jednokrotne opodatkowanie dochodu uzyskiwanego w ramach spółki,
  • posiadanie przez spółkę własnego majątku i zdolność spółki do zawierania umów,
  • duża swoboda w formułowaniu treści umowy spółki,
  • spółka jest zarządzana i reprezentowana bezpośrednio przez wspólników,
  • elastyczność przy określaniu siły głosów i udziału w zyskach,
  • możliwość swobodnego dysponowania zyskiem spółki
  • osobista odpowiedzialność każdego ze wspólników za zobowiązania spółki w razie jej niewypłacalności.

 

Powstanie spółki

Do powstania spółki jawnej konieczne jest zawarcie umowy spółki oraz jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowa spółki jawnej musi być zawarta na piśmie (ale nie wymaga formy aktu notarialnego) albo w formie elektronicznej przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości. Spółka jawna może także powstać z przekształcenia innej spółki.