UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Spółka komandytowa

Dla kogo?

Spółka komandytowa jest jedną z najbardziej atrakcyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Z jednej strony posiada zalety spółek osobowych takie jak elastyczność funkcjonowania i jednokrotne opodatkowanie dochodów. Z drugiej natomiast tworzy możliwość wyłączenia osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, co jest charakterystyczne dla spółek kapitałowych. Stanowi doskonały wybór dla średnich rozmiarów przedsiębiorstw, które działają w branżach obarczonych ryzykiem i prowadzone są przez ograniczone grono zaufanych wspólników.

 

Kluczowe cechy

  • występowanie dwóch kategorii wspólników (komplementariuszy i komandytariuszy) różniących się uprawnieniami, obowiązkami oraz zakresem odpowiedzialności za zobowiązania spółki,
  • brak wymogu wniesienia minimalnego kapitału założycielskiego,
  • jednokrotne opodatkowanie dochodu uzyskiwanego w ramach spółki,
  • posiadanie przez spółkę własnego majątku i zdolność spółki do zawierania umów,
  • znaczna swoboda w formułowaniu treści umowy spółki,
  • spółka jest zarządzana i reprezentowana bezpośrednio przez niektórych wspólników (komplementariuszy),
  • elastyczność przy określaniu siły głosów i udziału w zyskach,
  • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości,
  • możliwość swobodnego dysponowania zyskiem spółki,
  • możliwość wyłączenia odpowiedzialności komandytariuszy za zobowiązania niewypłacalnej spółki.

 

Powstanie spółki

Do powstania spółki komandytowej konieczne jest zawarcie umowy spółki oraz jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowa spółki komandytowej musi być zawarta w formie aktu notarialnego albo w formie elektronicznej przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Spółka komandytowa może także powstać z przekształcenia innej spółki.